Ai që harron të kaluarën nuk din të ecë drejt ardhmërisë